Richtlijnen D-OTS (download)

D-OTS richtlijnen

De taskforce Digital Out of Home van VIA (voorheen IAB) heeft een document gepubliceerd waarin richtlijnen zijn opgesteld met betrekking tot D-OTS. D-OTS staat voor Digitale Opportunity To See en zorgt ervoor dat alle gerealiseerde contacten binnen DOOH onderling vergelijkbaar zijn en dat DOOH vergelijkbaar is met andere digitale media. De aangesloten DOOH-exploitanten in het bereiksonderzoek JIC BRO bieden hiermee een marktconform afrekenmodel op basis van impressies en CPM.

BRO definieert D-OTS als de som van de contactkansen voor een advertentie binnen zichtafstand op een digitaal OOH-reclameobject van minimaal 2 aaneengesloten seconden. Hier zijn wel een aantal randvoorwaarden aan verbonden op basis van de nieuwe richtlijnen. De belangrijkste zijn:

  • Brontoelichting: waarop is het contact gebaseerd? Voorwaarde is dat er sprake is van een gevalideerde bron in plaats van aannames.
  • Traffic numbers: hoeveel mensen zijn in de buurt van het scherm, per tijdseenheid?
  • Flow direction: hoe bewegen de mensen zich in relatie tot het scherm?
  • Classificatie: wat zijn de fysieke eigenschappen van het scherm en de omgeving die van belang zijn voor de zichtbaarheid?
  • Dwell-/exposure-tijd (verblijf- en passeertijd): hoe lang zijn mensen op een locatie en hoe lang duurt het passeren van het scherm?

In het document dat VIA publiceerde wordt dieper ingegaan op bovenstaande richtlijnen. Het doel is uiteindelijk om een uniforme en nauwkeurige berekening te kunnen maken van het aantal passanten en impressies van DOOH-objecten zodat een rechtvaardiging ontstaat voor de prijs die een adverteerder betaalt voor een uiting of een serie van uitingen op die objecten. Die prijs reflecteert zich in de CPM, oftewel de kosten per 1.000 contacten.

Kijk hier voor een uitleg van de begrippen

Scroll naar boven