Inzet van OOH

Adverteerders zetten OOH om verschillende redenen in. Massabereik is een belangrijke parameter in combinatie met het aantal contacten, maar ook de zichtbaarheid en onvermijdbaarheid zijn argumenten om OOH in te zetten voor een campagne. Veelal gebeurt dat in combinatie met andere mediumtypen, maar OOH wordt steeds meer ingezet als primair medium.

Uit een eerdere analyse blijkt dat maar liefst 87% van de 100 grootste adverteerders OOH inzetten. In totaal maakten ruim 2.900 adverteerders gebruik van het mediumtype out of home in 2019. De top 100 was goed voor een aandeel van 33% in het totaal van de mediabestedingen aan OOH. De grootste adverteerder voor out of home was McDonald’s die er bijna een kwart van het mediabudget aan besteedde. Het hoogste bestedingsaandeel voor out of home is te zien bij Promovendum. Van elke media-euro ging hier 55% naar out of home. Andere uitschieters zijn Coca Cola (24%) en Hornbach (26%).

Bereik en contacten

Het bereik en het aantal contacten van een OOH-campagne wordt gemeten aan de hand van Het Buitenreclame Onderzoek (BRO). In dit onderzoek worden locaties van vlakken modelmatig gecombineerd met het verplaatsingsgedrag van consumenten. Op die manier wordt inzicht gekregen in hoeveel passanten (bereik) hoe vaak (aantal contacten) een uiting van een campagne hebben gezien.  

Het bereik van een campagne geeft het aantal personen aan binnen een doelgroep dat tenminste éénmaal een uiting van een campagne heeft gezien. Dit bereik kan worden uitgedrukt in een percentage van de doelgroep of als een absoluut getal. De contactfrequentie geeft aan hoe vaak de uitingen van een campagne zijn gezien door het aantal bereikte personen. Door het bereikspercentage te vermenigvuldigen met de contactfrequentie ontstaat het aantal Gross Rating Points, beter bekend als GRP’s. Stel een campagne heeft in een bepaalde doelgroep 35% bereik opgeleverd met een contactfrequentie van 8, dan is het aantal GRP’s 35 x 8 = 280.

Zodra het aantal GRP’s en aantal contacten bekend zijn kan op basis van de mediakosten de kosten per 1.000 contacten en/of kosten per GRP worden berekend.

Scroll naar boven