Op deze pagina vind je een uitleg van de meest voorkomende begrippen binnen het domein van (Digital) Out Of Home. Mis je een begrip, of wil je een begrip toevoegen? Laat het gerust weten via het contactformulier op deze pagina

Een A0-reclamedisplay is een 2- of 3-zijdige display waarin statische reclameposters aangebracht kunnen worden op het A0-formaat (oppervlakte circa 1189 x 841mm -h x b).

Wacht- en schuilgelegenheid ten behoeve van passagiers van het openbaar vervoer die in elk geval voorzien zijn van een dak, zitbank of een leunsteun, informatiepaneel, verlichting, fundering, bestrating, al dan niet met een reclamevitrine.

Een technologisch platform dat het kopen en verkopen van (online) advertentieruimte faciliteert. Op dit platform komen de DSP en SSP bij elkaar. 

Content door middel van data aanpassen aan het moment of de omgeving.

Application Programming Interface. Een API maakt het mogelijk om andere systemen en software een ‘ingang’ tot het systeem te bieden. Met deze ingang kunnen verschillende systemen met elkaar communiceren en gegevens uitwisselen.

De attentiewaarde is de mate waarin een communicatie-uiting er in slaagt om de aandacht van het publiek te trekken. 

Het proces waarbij de demand partners (adverteerders) een bieding plaatsen op de beschikbare voorraad van supply partners (uitgevers). Een algoritme bepaalt uiteindelijk wie de veiling wint en de ruimte krijgt toegewezen voor een advertentie tegen de afgesproken prijs. 

Een interactieve beleving waarmee je digitale 3D-objecten, door middel van smartphone of tablet, in de werkelijkheid plaatst. Je kijkt naar de omgeving waar deze objecten feilloos aan worden toegevoegd. De echte wereld wordt verrijkt met aanvullende informatie. Bekijk 3D objecten levensecht, loop er omheen en zoom in tot op het kleinste detail.

Vooral nieuwe producten/diensten en merken willen in de hoofden van de consument ‘awareness’ creëren, oftewel consumenten bewust maken van het bestaan van die producten/diensten en merken.

Een beacon is niet meer dan een zendertje met een bereik tot ca. 50 meter. Het grote verschil met NFC is dat het slechts op zeer korte afstand werkt. iBeacon (met een i ervoor) is een door Apple uitgewerkt product dat onder deze merknaam op de markt wordt gebracht.

Een constructie waarop een reclamevitrine is geplaatst met een zichtmaat van 4 – 12m2.

BRO is het Buitenreclame Onderzoek waarin het bereik en aantal contacten van buitenreclame wordt gemeten. Vanaf 21 maart 2024 heet dit BRO Next.

Het totaal aantal mensen dat door elk afzonderlijk medium wordt bereikt, ongeacht het aantal keer dat een individu wordt bereikt. Met andere woorden, een persoon die via medium X en medium Y wordt bereikt, telt als twee.

Het bereik van een campagne is het aantal personen binnen een bepaalde doelgroep dat minimaal een keer met de campagne in aanraking is gekomen. Naast 1+ bereik kan ook 2+ bereik (het aantal personen dat minimaal twee keer in aanraking is gekomen met de campagne) worden berekend.

Deze afkorting staat voor Contact and Frequency Analyzing Software. Het is het softwarepakket waarmee data uit het oude BRO wordt ontsloten.

Een contactkans is de kans dat een passant de campagne of object daadwerkelijk ziet. De contactkans is afhankelijk van de grootte en de locatie van een medium. Zo is de contactkans van een A1-Frame parallel langs de weg natuurlijk kleiner dan die van een grote Billboard die haaks langs de weg staat. Dit verschil wordt gecorrigeerd met behulp van de VAC (Visual Adjusted Contact).

De tijd in seconden gemeten dat een advertentie in beeld is. 

Cost Per Mille, oftewel de kosten per 1.000 gerealiseerde contacten.

Crossmedia is te definieren als een geïntegreerd mediagebruik, waarbij een bedrijf een marketingcommunicatieboodschap via diverse kanalen communiceert naar consumenten. De inhoud is elke keer verschillend, maar de boodschap hetzelfde.

Meeteenheid op basis waarvan inzicht wordt verschaft voor adverteerders, bureaus en exploitanten en die tevens bepaalt hoeveel iets kost.

Digitale Opportunity To See (D-OTS) is de som van de contactkansen voor een advertentie binnen zichtafstand op een digitaal OOH reclameobject van minimaal 2 aaneengesloten seconden. Naast D-OTS is er ook de D-VAC. VAC staat voor ‘visibility adjusted contact’ en die corrigeert de OTS voor het daadwerkelijk aantal ogen op een scherm of vlak. Zie verder onder VAC. 

Met dayparting krijgt de adverteerder de mogelijkheid om zelf te bepalen op welk moment van de dag zijn campagne zichtbaar is voor de buitenwereld. Dit kan bijvoorbeeld effectief zijn als een merk alleen in de ochtend of juist in de avond wordt geconsumeerd. 

Beeldscherm dat met LED, LCD of een andere digitale techniek is uitgerust.

Digital Out of Home is de digitale versie van de traditionele buitenreclame, die voornamelijk gebruikmaakt van (verlichte) analoge schermen. Digital Out of Home maakt daarentegen gebruik van haarscherpe digitale schermen. Dit biedt de mogelijkheid om naast afbeeldingen ook animaties te laten zien.

Een vooraf beschreven deel van de populatie die men met een reclameboodschap wil bereiken. Veelal gaat het om sociale en demografische variabelen zoals leeftijd, geslacht, sociale klasse, opleiding etc. 

Een metalen frame voor montage van reclameposters op het A0-formaat. Driehoeksborden worden tijdelijk geplaatst rondom lichtmasten.

Demand Side Platform is een online plek aan de kant van adverteerders en bureaus waar alle vraag naar DOOH-contacten en -schermen bij elkaar komt. De tegenhanger bij de media-exploitanten is de SSP. 

De tijd dat iemand in de zone is om het scherm daadwerkelijk te zien doordat hij of zij niet beweegt. 

Herhaling is de kracht van reclame. Stel een effectieve communicatie vindt plaats na (gemiddeld) vier contacten, dan is het effectief bereik het percentage van de doelgroep dat vier of meer keer bereikt wordt.

De tijd dat iemand in een zone is waarin een scherm zichtbaar is terwijl hij of zij blijft bewegen. 

Volledig bewegend beeld.

De gemiddelde contactfrequentie is het gemiddeld aantal keren dat een personen uit een doelgroep gedurende een bepaalde periode via een medium met een boodschap wordt bereikt.

Geofencing, een location-based marketing-technologie, maakt het mogelijk om informatie over gebruikers te verzamelen en deze gebruikers te benaderen met relevante berichten als zij een bepaald gebied betreden, verlaten of erin verblijven. Deze gebieden worden geofences genoemd.

GPS staat voor ‘Global Positionering System’ en is een manier van het bepalen van je positie met behulp van satellieten. 

GRP (Gross Rating Point) staat voor een reclamecontact met 1% van de doelgroep. GRP’s kunnen berekend worden door het netto bereik te vermenigvuldigen met de Gemiddelde Contact Frequentie. De GRP-waarde wordt in punten uitgerukt (1%=1 punt).

High traffic locaties zijn objecten die op locaties gepositioneerd staan waar dagelijks vele passanten voorbijkomen. Een voorbeeld van een High traffic locatie is een billboard langs een drukke verkeersader of metropanelen op een druk station.

Een realtime web based ad gebaseerd op JavaScript, HTML en CSS.

Beoordeling van het effect van een reclamecampagne op een bevolking, door middel van memorisatie, herkenning en waardering of eender welke andere score met betrekking tot de campagne. 

Een object dat primair bedoeld is voor het aankondigen van evenementen en/of gemeentelijke informatie met aan een of twee zijden een reclamevak.

Verband tussen de kosten van een campagne en het aantal behaalde GRP’s van die campagne.  

Soms bestaat er een vaste cyclus waarin de advertenties getoond worden. Bijvoorbeeld een loop van 3 minuten waarin een advertentie te zien is van 10 seconden per loop. De hoeveelheid zichtbaarheid in de loop is bepalend voor het aantal contacten dat je maakt.

Narrowcasting is het tegenovergestelde van broadcasting en betreft het geven van informatie via schermen gericht op specifieke doelgroepen op een specifieke plaats of in een specifiek netwerk. Het wordt voornamelijk toegepast op schermen in (semi-) openbare ruimtes zoals openbaar vervoer, supermarkten, sportscholen, bioscopen enzovoort.

Het totaal aantal mensen dat ten minste één keer wordt bereikt. Met andere woorden, iemand die via medium X en medium Y wordt bereikt, telt dus als 1. Het is gelijk aan brutobereik minus alle dubbel tellingen.

OTS staat voor  Opportunity to See. Dit is de kans dat je een advertentie of content hebt kunnen zien. Van oudsher was hier in de digitale wereld reeds sprake van zodra de advertentie uitgeserveerd was en dit is voor DOOH ook zo, met het verschil dat één advertentie meestal niet één op één wordt uitgeleverd, maar als one to many, of één naar velen in het Nederlands. Voor DOOH moet dus specifiek worden bepaald hoeveel mensen binnen het zicht van het scherm zijn op het moment dat de advertentie speelt.

Een pricing deal binnen pDOOH, op basis van een “veiling” model. Meerdere exploitanten, toegankelijk voor alle kopers. Geen minimum CPM tarief en geen gegarandeerde volume uitlevering.

Onder Out Of Home advertising vallen alle vormen van buitenreclame. Meestal gaat het om plaatsen in de openbare ruimte die zichtbaar zijn vanaf de openbare weg of waar veel bezoekers of voorbijgangers zich voortbewegen. Maar ook schermen in supermarkten en bussen en treinen vallen onder OOH. 

Een advertentie is geleverd aan het scherm. De diverse CMS-systemen geven deze informatie. Dit zegt alleen iets over het feit dat de content is geleverd aan het scherm, niet of de content ook daadwerkelijk te zien was.

Hiermee worden objecten aangeduid op verkooplocaties. Deze maken het mogelijk om vlak voor het aankoopmoment de consument te beinvloeden. Denk bijvoorbeeld aan een Out of Home campagne bij de ingang van een supermarkt.

Een pricing deal binnen pDOOH, met een deal tussen exploitant en koper, met een vaste CPM tarief, maar zonder gegarandeerde volume uitlevering.

Een pricing deal binnen pDOOH, met een deal tussen exploitant en een selectie kopers, met een minimum CPM tarief, maar zonder gegarandeerde volume uitlevering.

Adverteerders kunnen door deze technologie gerichter adverteren en inspelen op verschillende situaties. Real-time data wordt hierdoor gekoppeld aan de inkoop van outdoor-reclame. Zo kan een automobilist bijvoorbeeld een andere uiting zien tijdens een file dan wanneer dit niet het geval is.

Een type pricingdeal binnen pDOOH, met een deal tussen exploitant en koper, met een vast CPM-tarief en een gegarandeerde volume uitlevering. Veelal in combinatie met een omzetgarantie. 

.

Bij Out of Home moet dit worden gezien als data die je kunt gebruiken bij het inrichten van een reclamecampagne. Denk bijvoorbeeld aan gegevens als het aantal weggebruikers. Real-time data kan je zelfs vertellen of er op een bepaalde snelweg een file staat of niet. Op deze manier kan een boodschap precies worden toegespitst aan de situatie.

Een raamwerk bevestigd tegen een vlakke ondergrond bedoeld om een reclameposter van A0/A1/B1- formaat in aan te brengen.

Papieren reclame-uiting of digitaal scherm dat in de Reclamevitrine wordt geplaatst.

Voorziening waarin aan één of twee zijden een Reclamevak aangebracht kan worden.

Reclamevitrine (2m2) die in een abri is geplaatst is, voorzien van een (al dan niet roterend-) papieren reclamevak van circa 1185 (b) x 1750 (h) mm of een digitaal reclamevak met een vergelijkbaar formaat.

Kartonnen borden met statische reclameposters die tijdelijk geplaatst worden rondom lichtmasten.

Een Spectacular is een upgrade van een al bestaand medium of een totaal nieuwe creatie. Een Spectacular creëert extra aandacht, interactie en een impactvol contact met de doelgroep. Denk bijvoorbeeld aan een abri die is omgetoverd tot huiskamer of een tram met een geur van appeltaart.

Supply Side Platform is een online plek aan de kant van de exploitanten waar alle voorraad van DOOH-schermen en -contacten bij elkaar komt.

Visibility Adjusted Contacts betekent ‘Contacten Aangepast voor Zichtbaarheid’.

De VAC voor reclamevakken is een reductie van de OTS gebaseerd op het zichtbaarheidmodel dat de factor ‘waarschijnlijkheid om te zien’ oplevert in plaats van ‘mogelijkheid om te zien (OTS). 

Het Visibility Adjusted Digital Contact is een D-OTS die is afgewaardeerd op basis van menselijk kijkgedrag.

Is de advertentie daadwerkelijk te zien op het scherm, staat het scherm aan, wordt de advertentie volledig getoond? Een aanvulling op play-out.

Reclamevitrine (2m2) die als een vrijstaand object geplaatst is op een voet.

In de markt komen verschillende namen voor zoals Mupi, Europanel of gewoon 2m2 reclamevakken. 

Scroll naar boven