Verschijningsvormen en formaten

OOH is er in allerlei soorten en (for-) maten. De meest voorkomende is abri met een aandeel van 64%, gevolg door de A0-borden (32%). De grotere vormen betreffen de billboards en reclamemasten naast de snelweg. Ook gebouwen kunnen dienst doen als reclamezuil, zoals ‘Willemswerf’ in Rotterdam (zie foto).

Hieronder staan de  meest voorkomende verschijningsvormen op een rijtje:

  • Abri/mupi’s (verticale en horizontale oriëntatie)
  • A0-borden zoals driehoeks- en sandwichborden veelal bevestigd aan lantaarnpalen
  • Billboards
  • Reclamemasten langs snelwegen
  • Bestickering of beschildering openbaar vervoersmiddelen zoals als bussen en trams
  • Informatieschermen in het openbaar vervoer
  • Gevelreclame (uithangborden, led-schermen of lichtbakken, aan gevels van woningen, winkels en gebouwen) en tijdelijke reclame op de ruiten van leegstaande winkelpanden
  • Lichtmastreclame (verlichte en onverlichte reclames, bevestigd aan lichtmasten).

Zoals gezegd vormen abri’s de grootste groep met een aandeel van 64%. De abri kent in de markt verschillende namen zoals mupi, metropole, inner city en city live, maar de verzamelnaam is abri en het formaat is overal hetzelfde namelijk 1185 x 1750 mm. De tweede groep in omvang betreft de A0-borden. Ze zijn wat kleiner in formaat en hebben samen met de A1, A2 en B1-vlakken een aandeel van 32%. De formaten variëren hier van 840 x 1188 mm (A0) tot 420 x 594 mm (A2). De resterende 9% wordt verdeeld onder de billboards, reclamemasten en overige formaten. Zie verder dit artikel over de inventory van OHH.

Naast een indeling naar formaat kan ook worden gekeken naar de verschijningsvorm. Hier zijn drie categorieën te onderscheiden: analoog, digitaal en scrollers. Analoog heeft met 81% van het aantal vlakken in aantal het grootste marktaandeel, de scrollers (abri’s/billboards met routerende vlakken) vertegenwoordigen 2% van de markt. De overige 17% is voor digitaal en deze komt voor bij abri’s, billboards, reclamemasten en speciale formaten. In totaal gaat het om bijna 14.500 digitale schermen (telling augustus 2020). 

De verwachting is dat het aandeel DOOH de komende tijd zal stijgen.

Scroll naar boven