Digitale OTS in BRO

Digitale OTS in OOH

Een objectieve vergelijking van verschillende OOH-exploitanten was tot op heden onmogelijk omdat elke exploitant een eigen methode voor contactbepaling gebruikte. Met de introductie van de Digitale OTS in het buitenreclame onderzoek (BRO) per 2 juni kunnen alle bij BRO-aangesloten exploitanten like-for-like worden vergeleken op bruto bereik en contacten. BRO definieert de Digitale Opportunity To See (D-OTS), als de som van de contactkansen voor een advertentie binnen zichtafstand op een digitaal OOH-reclameobject van minimaal 2 aaneengesloten seconden.

Behalve D-OTS berekent BRO ook de D-VAC (wat staat voor ‘visibility adjusted contact’), volgens de internationale standaard voor OOH Audience Measurement.  De  (D-)VAC is de currency voor OOH advertising – gebaseerd op onderzoek uit de cognitieve psychologie. 

De VAC is de ‘standaard’ of ‘currency’ in (D) OOH, maar daar waar de VAC niet beschikbaar is of berekend kan worden, kan met de D-OTS worden gewerkt. Simpel gezegd berekenen we een OTS en een OTS+. Het 1+ bereik van een campagne en het gemiddeld aantal contacten in BRO is gebaseerd op de (D)-VAC.

Factoren die D-OTS bepalen

Bij het bepalen van de Digitale OTS van een OOH-uiting, wordt rekening gehouden met de volgende factoren:

  • Het aantal passanten (flow) langs een object / scherm
  • De richting van het passeren ten opzichte van de locatie/plaatsing van het object / scherm
  • De spotlengte en het aandeel van de totale zendtijd (Share Of Time);
  • De passagetijd: gebaseerd op snelheid en zichtafstand (afhankelijk van de grootte van het scherm en plaatsing van het scherm ten opzichte van de passant). Let wel: de zichtafstand en snelheid verschillen voor de diverse modaliteiten (b.v. auto, fiets, voetganger) en de omgeving (indoor, outdoor), maar ook voor de plaatsing en grootte van het scherm (b.v. grote schermen = langere zichtafstand dan kleinere schermen, parallel plaatsing = kortere zichtafstand dan diagonaal plaatsing);
  • De totale exposure-time: als het scherm zich op een locatie bevindt waar sprake is van extra wachttijd of dwell-time, bevindt een passant zich gedurende langere tijd in de zichtafstand van een scherm. De mogelijkheid bestaat dan dat er extra contacten worden gerealiseerd. Let wel: dit is alleen op specifieke situaties het geval, bijvoorbeeld bij het vullen van de tank bij de benzinepomp of op perrons tijdens het wachten op een trein of metro.

Toekomstige ontwikkelingen

De OOH markt en JIC BRO zijn volop in beweging. We zijn continu bezig met de verdere aanscherping van de cijfers, en streven de komende tijd naar de introductie uur data alsmede cijfers op individueel schermniveau.

JIC Buitenreclame Onderzoek

Het JIC Buitenreclame Onderzoek (BRO) is een JIC waarin zowel OOH-exploitanten (Outreach) als adverteerders (BvA) en mediabureaus (PMA) zijn vertegenwoordigd. De definities zijn tot stand gekomen in nauw overleg met de DOOH taskforce van het IAB en met internationale collega’s.

De OOH exploitanten die de Digitale OTS van BRO per 2 juni zullen introduceren zijn: Centercom, Clear Channel Nederland, Exterion Media, Hillenaar Outdoor, JCDecaux, OV Media.

Scroll naar boven