Aandeel DOOH nadert 50%, prognose jaaromzet OOH richting € 235 miljoen

De bestedingen aan (Digitale) Out Of Home (OOH) reclame zijn in de eerste drie kwartalen van 2022 uitgekomen op € 165 miljoen. Dat is 53% meer dan in dezelfde periode vorig jaar. De groei bij de traditionele vormen van OOH bedroeg 44%, digitaal nam 65% toe. Het aandeel van digitaal ten opzichte van traditioneel kwam in het derde kwartaal uit op 49%. Nog niet eerder kwam dit aandeel zo hoog uit.

De markt voor buitenreclame laat een afnemende groei zien als gevolg van de verder afgenomen effecten van de coronamaatregelen. Die maatregelen hebben vanaf het voorjaar van 2020 gezorgd voor enorme dalingen van de bestedingen aan OOH wat vervolgens een jaar later weer tot flinke groeipercentages leidde. Die grote schommelingen zijn nu grotendeels verdwenen waardoor de autonome groei van de markt veel beter in beeld komt. In het derde kwartaal namen de bestedingen ten opzichte van Q3 vorig jaar met 25% toe tot een budget van € 57 miljoen, verdeeld over € 29 miljoen traditioneel en € 28 miljoen digitaal.

Bestedingen aan (D)OOH afgelopen vier kwartalen (x € miljoen)

In het groeiende deel digitaal is ook steeds meer ruimte voor programmatic. Inmiddels wordt 34% van de digitale omzet verhandeld via deze vorm van inkoop. De verwachting is dat dit aandeel nog verder zal oplopen.

Groei bestedingen (D)OOH afgelopen vier kwartalen in vergelijking met dezelfde kwartalen een jaar eerder

Met de huidige groeicijfers is buitenreclame op weg naar een jaaromzet van bijna € 235 miljoen. Dat zou een absoluut record betekenen en bewijzen dat (D)OOH een meer dan dynamische markt is die blijkbaar in staat is om grote klappen op te vangen en daarna heel snel weer te herstellen.

Scroll naar boven