Groeifactoren DOOH

Vorige maand verscheen een Amerikaans rapport met daarin prognoses voor DOOH tot en met 2026. De jaarlijkse groei zal volgens dit rapport ruim 10% bedragen waarmee de Amerikaanse markt groeit naar $ 33,3 miljard in 2026. Dat is een verdubbeling ten opzichte van 2019 waarin bijna $ 17 miljard werd omgezet.

De Amerikaanse markt is uiteraard anders dan de Europese markt, laat staan de Nederlandse, maar het is wel aardig om te lezen welke groeifactoren worden genoemd. Die zijn voor een groot deel wel vergelijkbaar met onze markt. Zo noemt het rapport de beschikbaarheid van steeds goedkopere beeldschermen, waarmee de exploitatiekosten dalen en de vervanging van bestaande analoge schermen wordt gestilmuleerd.  

Ook de toenemende acceptatie van virtual- en artificial intelligence (VR en AR) en internet of things (IOT) kan een driver zijn achter de groei van DOOH. Het biedt adverteerders ‘buiten’ een hoge mate van interactiviteit in doelgroepen die nauwkeurig getarget zijn. Die targeting is mogelijk om dat de content en het beheer van die content steeds vaker vanuit cloudgebaseerde platforms wordt aangestuurd. De combinatie van connectiviteit en de flexibele inzet van DOOH door adverteerders zorgt vervolgens voor een extra groei-impuls.

Die connectiviteit is voor een groot deel afhankelijk van de acceptatie bij de consument. Ingeval van DOOH is dat de passant. Het rapport stelt dat die acceptatie in Amerika hoog is en er is geen reden om aan te nemen dat dit in de Europese en Nederlandse markt anders is.

De voorspelde groei kent ook een aantal remmende factoren. Hier wordt als eerste wet- en regelgeving genoemd. Voor de Amerikaanse markt geldt dat er per staat afwijkende regels kunnen gelden voor bijvoorbeeld de grootte en/of inhoud van de content. In Nederland is dat minder het geval, maar recente voorbeelden leren dat ook hier lokale en nationale overheden een negatieve invloed kunnen hebben op de groei van (D)OOH.

Tot slot noemt het rapport COVID-19 als remmende factor. Hierover is inmiddels voldoende gezegd en geschreven. De blik is nu gericht op de toekomst en het herstel van de markt. Het is uiteraard nog niet bekend hoe het virus zich op korte en lange termijn zal ontwikkelen en of er nieuwe beperkende maatregelen worden genomen. Als dat het geval is zullen de groeipercentages naar beneden worden bijgesteld. Dat geldt niet alleen voor DOOH, maar ook voor OOH.

Update: zie ook dit artikel op Adformatie.nl dat ingaat op de wereldwijde groei van DOOH.

Scroll naar boven