Van versoepeling naar meer mobiliteit

Vanaf vandaag zijn de nieuwe versoepelingen rond de coronamaatregelen van kracht. De meest in het oog springende aanpassingen zijn de verruimde openingstijden van de horeca-terrassen en de opening van de sportscholen, dierentuinen en pretparken. Volgens het AD vliegen de kaartjes van de met name de buitenattracties bijna letterlijk de deur uit. Vooral in het aankomende pinksterweekend wordt veel drukte verwacht. Dat betekent een verhoging van de mobiliteit. Niet alleen in het pinksterweekend, maar ook daarna.

Overigens herstelde die mobiliteit zich de laatste tijd al aanzienlijk. Volgens de cijfers van Apple zijn we met uitzondering van het openbaar vervoer weer op het niveau van voor de coronacrisis. Zie onderstaande grafiek die loopt van 13 januari 2020 (=100) tot en met 17 mei 2021, twee dagen voor de versoepelingen. De cijfers zijn gebaseerd op het aantal route-aanvragen en geven alleen een trend in mobiliteit weer.

Bron: Apple Maps

Verplaatsingspanel

Een tweede indicatie van het herstel van de mobiliteit geeft het Nederlands Verplaatsingspanel (NVP). Vanuit dit panel wordt onder andere het gemiddeld aantal reizen per dag bijgehouden en ook per type, of modaliteit zoals dat zo mooi heet. Het maakt hierbij onderscheid naar auto, OV, te voet en fiets. De cijfers staan in onderstaande grafiek en lopen van week 10 2020 t/m week 15 2021.

Bron: NVP/Dat.mobility

Filemonster

De groei van de mobiliteit van de auto laat zich het beste zien door de toename van het aantal files. In 2020 is het filevolume met 63% afgenomen als gevolg van het vele thuiswerken, in het eerste kwartaal van 2021 is er weer sprake van een flinke groei. Volgens de ANWB komt ‘filemonster‘ langzaam maar zeker terug: “Met name in de avondspits neemt het verkeer weer toe en sinds februari is er al sprake van een verdubbeling in vergelijking met januari”, aldus de ANWB. Een en ander blijkt uit de filecijfers van de eerste drie maanden van 2021.

Herstel van de markt

De groei van mobiliteit zorgt uiteraard voor een betere zichtbaarheid van de (D)OOH-campagnes op straat en andere publieke ruimtes. Hierdoor zal de markt snel aantrekken na een lange periode van dalende bestedingen. Wereldwijd wordt een groei van 20% verwacht door het internationale WARC. Samen met bioscoopreclame zal OOH in 2021 de hoogste groeicijfers laten zien, aldus de forecast.

Kenners verwachten een vitale revival van (D)OOH na de COVID19-pandemie. Niet in de laatste plaats door de ontwikkeling van digital, die gedurende pandemie niet stil heeft gestaan. Daarnaast hebben consumenten de behoefte om na de lockdown naar andere schermen te kijken dan die van een smartphone, televisie of laptop. Die schermen zijn er en staan in grote getale binnen en buiten in de publieke ruimtes.

Scroll naar boven