Eerste herstel OOH-markt verwacht in 2e kwartaal 2021

De bestedingen aan Out of Home (OOH) zijn ook in het eerste kwartaal van 2021 gedaald. Bij een budget van € 22,6 miljoen bedroeg de afname 40% ten opzichte van hetzelfde kwartaal in 2020. Dat was toen voor het grootste deel nog een kwartaal zonder coronamaatregelen. Bij digital was de daling met 26% minder groot dan bij de traditionele vormen van OOH waar 47% werd ingeleverd ten opzichte van dezelfde periode in 2020. Het aandeel van digital nam hierdoor toe van 34% naar 42%. Dit is het hoogst gemeten aandeel ooit voor DOOH in Nederland.

Met de cijfers van het eerste kwartaal van 2021 kan de balans van een heel coronajaar worden opgemaakt voor de OOH-markt. De schade als gevolg van de maatregelen is een daling van de bestedingen van 40%. Dit geldt zowel voor traditionele OOH als digitale OOH. In totaal daalde het budget met € 83 miljoen naar € 123,4 miljoen in de periode Q2 2020 – Q1 2021. Traditioneel leverde in het coronajaar € 53 miljoen in en digital ruim € 30 miljoen.

Omzet OOH per kwartaal x 1 miljoen (Q1 2020 – Q1 2021)

Bron: Outreach

De verwachting is dat met de versoepelingen rond de coronamaatregelen en het oplopende vaccinatietempo het herstel van de OOH-markt snel zal beginnen. In het tweede kwartaal zal de daling worden omgebogen naar een groei ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar, waarbinnen digital waarschijnlijk verder zal toenemen in aandeel. In de UK staat dat digitale aandeel inmiddels op 59% (gemeten over heel 2020). Zover is het in Nederland nog niet.

Scroll naar boven