Ook derde kwartaal moeizaam voor OOH

OOH bestedingen

De mediabestedingen aan out of home zijn in het derde kwartaal van dit jaar weliswaar toegenomen ten opzichte van het dramatische tweede kwartaal, maar het niveau is nog steeds een stuk lager dan vorig jaar. In totaal werd € 36 miljoen omgezet in het derde kwartaal. Dat is een verdubbeling in vergelijking met het tweede kwartaal, maar een kwart minder ten opzichte van het derde kwartaal in 2019.

In de periode juli tot en met september werd ruim € 24 miljoen omgezet in de ‘traditionele’ buitenreclame (posters). Dit betekent een daling van 19% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. De omzet in digitale buitenreclame (DOOH) bedroeg bijna € 12 miljoen. Dat is 35% minder in vergelijking met het derde kwartaal vorig jaar.

De eerste drie kwartalen van 2020 leverden bijna € 91 miljoen aan bestedingen voor out of home. Dat is 38% minder dan dezelfde periode in 2019. De daling is met 40% bij digitaal is groter dan bij traditioneel (36%).

Over de periode januari tot en met september is het aandeel van traditionele buitenreclame (67%)  licht gestegen ten opzichte van dezelfde periode in 2019 (63%). Dit is een opvallende ontwikkeling aangezien DOOH sinds de intrede in 2015 ieder jaar in aandeel binnen de totale OOH is gegroeid.

Outreach voorzitter Eric Kip: “Helaas hebben we gezien dat out of home ook in het 3e kwartaal nog steeds sterk onder druk stond. Dit ondanks het feit dat Nederland tijdens de zomervakantie massaal in eigen land op vakantie is geweest en iedereen buiten uitgebreid heeft kunnen genieten van het heerlijke weer. Het is duidelijk dat de tweede golf Covid-19 besmettingen een verdere negatieve impact op het jaarresultaat zal hebben. Hoe groot het negatieve effect precies zal zijn is op dit ogenblik nog niet in te schatten.”

Scroll naar boven