DOOH Handboek

DOOH Handboek

De Taskforce Digital Out-of-Home (DOOH) van IAB publiceert vandaag het eerste DOOH-handboek op de Nederlandse markt. Het handboek biedt een helder overzicht van technische, operationele en commerciële aspecten van dit relatief nieuwe medium.

Het handboek behandelt onderwerpen als: hoe om te gaan met DOOH in de openbare ruimte, KPI’s en afrekenmodellen, formaten, technische standaarden, meetbaarheid en transparantie. Dit maakt het handboek relevant voor zowel marketeers die (nog) weinig technische kennis hebben van DOOH als OOH-specialisten die op zoek zijn naar uitgebreide documentatie.

Grote behoefte aan duidelijkheid

Guy Grimmelt, voorzitter Taskforce DOOH van IAB Nederland, signaleert de behoefte die er momenteel heerst in de markt: “De impact en het gebruik van DOOH neemt steeds meer toe. Het is dan ook niet zo vreemd dat er in de markt behoefte is aan duidelijkheid, maar ook aan eenduidigheid over de belangrijke thema’s rondom dit medium. Door het publiceren van dit handboek bieden we richtlijnen over onder andere meetbaarheid, content, creatie en currency, iets waar grote behoefte aan is. Als taskforce zien we dit handboek pas als een eerste stap. Het is onze missie om op de korte termijn deze richtlijnen samen met alle stakeholders verder uit te werken.”

Bereik en populariteit DOOH blijven maar groeien

Wendy Pouw, directeur IAB Nederland: “Waar andere grote mediakanalen het de afgelopen jaren zwaarder hebben gekregen om bereik te genereren, blijft DOOH alleen maar groeien. Was het marktaandeel in 2016 nog maar 5%, de laatste IAB Ad Spend-cijfers laten zien dat de groei in 2018 is voortgezet met 90%! Inmiddels is zelfs een derde van de totale OOH-bestedingen digitaal. Door deze versnelde groei is er een ecosysteem ontstaan met veel spelers, grote belangen, maar vooral een omgeving waarin veel vragen leven. Ik ben blij dat we nu onder leiding van de nieuwe taskforcevoorzitter Guy Grimmelt de markt een gecentreerde en overzichtelijke bron van informatie kunnen bieden, een bron die er tot op heden niet in deze vorm was.”

Bron: IAB

Scroll naar boven