OOH-inventory in beeld

OOH inventory

Out of home reclame wordt getoond op een groot aantal verschillende vlakken en objecten. De bekendste en grootste groep zijn de abri’s, maar daarnaast zijn er veel meer varianten. Zowel analoog als digitaal. Op basis van de gegevens van Court1, dat exploitantendata verzameld in het systeem Cäsar, is een inventarisatie gemaakt van het vlakkenbestand in Nederland, wat we feitelijk de inventory kunnen noemen. In totaal gaat het om bijna  87.000 vlakken verdeeld over acht ‘formaten’ en drie verschijningsvormen. In de tellingen zijn alleen vaste vlakken opgenomen, dus geen ‘rijdende’ vlakken zoals op een bus en/of tram.

Grafiek 1: aandelen ooh-inventory naar formaat, stand per september 2020

Formaten

Zoals gezegd vormen abri’s de grootste groep met een aandeel van 64%. De abri kent in de markt verschillende namen zoals mupi, metropole, inner city en city live, maar de verzamelnaam is abri en het formaat is overal hetzelfde namelijk 1185 x 1750 mm.

De tweede groep in omvang betreft de A0-borden. Ze zijn wat kleiner in formaat en hebben samen met de A1, A2 en B1-vlakken een aandeel van 32%. De formaten variëren hier van 840 x 1188 mm (A0) tot 420 x 594 mm (A2).

De resterende 9% wordt verdeeld onder de billboards, reclamemasten en speciale formaten. Deze laatste kent uiteenlopende formaten en benamingen waarvan het ‘schoolboard’ de grootste is in aantal. Van de bijna 3.000 speciale vlakken is ongeveer 75% een schoolboard.

De 215 reclamemasten bestaan voor het grootste deel uit snelwegmasten. Hun aandeel is op dit moment 90%. Bij de billboards bestaat het merendeel uit de klassieke billboards (87%).   

Grafiek 2: aandelen ooh-inventory naar verschijningsvormen stand per september 2020

Verschijningsvormen

Naast een indeling naar formaat registreert Cäsar ook naar verschijningsvorm. Hier zijn drie categorieën te zien: analoog, digitaal en scrollers. Analoog heeft met 81% in aantal het grootste marktaandeel, de scrollers (abri’s/billboards met routerende vlakken) vertegenwoordigen 2% van de markt. De overige 17% is voor digitaal en deze komt voor bij abri’s, billboards, reclamemasten en speciale formaten. In totaal gaat het om bijna 14.500 schermen.

De meeste digitale schermen vinden we bij de abri’s. Op dit moment zijn er zo’n 13.500 te vinden in de Nederlandse markt. De verwachting is dat dit aantal en het aandeel verder zal oplopen de komende jaren.

Outreach zal de ontwikkeling van de ooh-inventory vanaf nu periodiek rapporteren.

Scroll naar top